Vision, mission og værdier

 

I Idrætsbørnehaven Budstikken arbejder vi i vores dagligdag ud fra en vision og mission samt en række værdier, vi mener, tager afsæt i børnenes trivsel og udvikling i samarbejde med forældrene i vores institution, så de kan blive selvstændige, ansvarsfulde, omsorgsfulde, nysgerrige og tilstedeværende børn, der har evnerne og mulighederne for at få succes, når de møder skolefritidsordningen og skolelivet.

 

Vision, mission og værdier

 

Vision

Vi vil bevare og værne om vores position som en eftertragtet, udviklende og faglig idrætsbørnehave i Høje-Taastrup Kommune, der er kendetegnet ved at have tilfredse brugere – herunder forældre, børn og personale.

 

Mission

I Idrætsbørnehaven Budstikken ønsker vi gennem nærvær og respekt at se og møde hvert enkelt barn lige der, hvor det befinder sig, og at være med til at styrke barnets sociale, sproglige, motoriske og digitale kompetencer. På den måde kan vi opnå vores mission om i samarbejde med forældrene at skabe selvstændige, robuste og stærke individer, der er godt rustet til livet efter børnehaven.

 

Vision, mission og værdier

 

Værdier

Personalet og bestyrelsen i Idrætsbørnehaven Budstikken har sammensat et værdisæt, der bliver arbejdet ud fra i børnehaven. Har du derfor et barn, der er en del af institutionen, kan du forvente at møde følgende:

 

 • Nærvær
  Vi er til stede og omsorgsfulde i vores tilgang til børnene i institutionen. Personalet i børnehaven taler ikke hen over hovedet på børnene og har fokus på at lytte og være opmærksomme på hvert enkelt barn.
 • Respekt
  Vi har respekt for og hører hvert enkelt barn i vores børnehave. Vi respekterer forskelligheder i behov, kulturer, livsstile og holdninger. Vi lytter og er troværdige og forventer, at vi bliver mødt med den samme respekt, som vi viser familierne, der har deres daglige gang i vores børnehave.
 • Engagement
  Vi er engagerede i vores arbejde med børnene, hvor vi tager ansvar og er kompetente og fagligt dygtige. Vi føler glæde ved vores arbejde, hvor vi giver børnene mulighed for at fordybe sig. Gennem vores engagement og fælles iver sørger vi for, at Idrætsbørnehaven Budstikken hele tiden udvikler sig.
 • Fællesskaber
  I Idrætsbørnehaven Budstikken skal ingen stå uden for fællesskabet. Vi har derfor fokus på at styrke fællesskaber på tværs, skabe nye legerelationer og hjælpe til med at fastholde gode legerelationer. I vores institution hjælper vi hinanden og lykkes oftest i fællesskab.
 • Anerkendelse
  Vi ser hvert enkelt barn og sørger for anerkendelse gennem ros, løbende dialog, sparring og fysisk tilstedeværelse.