Forældresamarbejde

 

Idrætsbørnehaven Budstikken er en privat institution. Rent lavpraktisk har det ikke nogen betydning – dog har vi en forventning om, at man som forældre til et barn i børnehaven er interesseret i at indgå i det stærke forældresamarbejde, vi har i Idrætsbørnehaven Budstikken.

Hverdagen hos os indeholder mange aktiviteter, udflugter og tiltag. For fortsat at kunne skabe trygge og strukturerede rammer for børnene, er det vigtigt for os, at forældrene dagligt holder sig orienteret og opdateret på IntraNyt om, hvad deres børn har lavet den pågældende dag, hvad der skal ske, når de kommer i børnehave, samt eventuelle beskeder om arrangementer eller lignende. På den måde skabes de bedste forudsætninger for at give børnene en spændende, udviklende og indholdsrig dag i børnehaven.

 

Forældresamarbejde

 

Opstartssamtale

Når børnene har gået i børnehaven i tre måneder, får forældrene tilbudt en samtale om, hvordan opstarten er gået, og om der er noget, vi skal have særlig fælles fokus på.

Vi har tilknyttet en psykolog, en talepædagog og en pædagogisk konsulent i børnehaven, som vi kan konsultere efter aftale med forældrene.

 

Årgangssamtale

I det år barnet fylder fire år, tilbyder vi forældrene en samtale om deres barns trivsel, læring og udvikling i børnehaven. Vi forsøger at afholde disse samtaler i september måned.

 

Ugleforældremøde

Forældrene til den ældste børnegruppe, som vi kalder Ugler, bliver inviteret til et forældremøde specifikt for denne ældste gruppe.

 

Forældrearbejdsdag

En til to gange om året har vi en arbejdsdag, hvor alle forældre kommer og hjælper til med det forefaldende arbejde, man som forældre kan tage hånd om. Det kan f.eks. være at male vinduer, rense tagrender, få fjernet ukrudt og lignende.